Vilka vi är

KNUT-Sve.se drivs av Kulturskolerådet. Personuppgiftsansvarig hos KNUT är Torgny Sandgren, generalsekreterare@kulturskoleradet.se.

Om cookie-filer

Den här webbplatsen använder cookies, även känt som kakor men dessa cookies sparar inga personliga uppgifter, utan är mer för att komma ihåg inställningar du gjort på hemsidan i din webbläsare.

Vad är en cookie?

En cookie är en fil som sparas bland din webbläsares filer när du besöker en hemsida. Den kan spara information så som vilka sidor du har besökt och olika inställningar du har gjort på hemsidan. Detta för att göra din upplevelse av hemsidan smidigare.

Vid godkännande av cookies på KNUT-Sve.se placeras följande cookies i din webbläsare:

 • Cookies från KNUT:
  • cookieyes-consent: Upphör efter 1 år. Används för att hålla reda på vad du svarat i rutan som dyker upp i botten om du godkänner användande av cookies på webbsidan. Detta för att du ska slippa svara igen vid nästa besök. Om du svarar nej i rutan så nekas andra cookies på hemsidan och hemsidans funktionalitet kan påverkas negativt som en följd av detta. Detta godkännande går vid behov att återkalla genom att trycka på ikonen med en kaka som är fixerad nere i vänstra hörnet på hemsidan och följa instruktionerna där.
  • Vid inloggning och användning av medlemsportalen:
   • wordpress_<hash>: Upphör efter 2 veckor eller när du loggat ut. Den håller reda på att du har loggat in i medlemsportalen och sparar ner ditt användarnamn och när du loggade in.
   • wordpress_logged_in_<hash>: Upphör efter du lämnar hemsidan eller när du loggat ut. Kan vara flera cookies med liknande namn. Dessa håller reda på att du har loggat in i medlemsportalen och sparar ner ditt användarnamn och när du loggade in.
  • Vid användning av tillgänglighetsfunktioner:
   • a11y-high-contrast: Upphör efter du lämnar hemsidan. Om du aktiverar funktionen för högkontrastfärger nere i högra hörnet, så sparas din inställning med denna cookie.
   • a11y-larger-fontsize: Upphör efter du lämnar hemsidan. Om du aktiverar funktionen för större textstorlek nere i högra hörnet, så sparas din inställning med denna cookie.
 • Externa cookies:
  • _GRECAPTCHA: Upphör efter 6 månader. Placeras av Google för deras funktion som skyddar mot så kallat spam/skräppost: reCAPTCHA. Detta skydd används på kontaktsidans formulär.

Avvisa eller radera cookies

Om du inte vill använda cookies eller vill radera dem som är placerade av vår webbplats så följer instruktioner för detta nedan. Du kan även neka cookies eller ta tillbaka ditt godkännande av dem på hemsidan genom att trycka på ikonen med en kaka som är fixerad nere i vänstra hörnet på hemsidan och följa instruktionerna där.

Genom att neka eller rensa cookies på KNUT-Sve.se så kan din upplevelse på webbplatsen påverkas negativt. Till exempel så visas inte språkväxlaren i sidhuvudet alls om inte cookies är godkända. Nedan följer länkar till respektive webbläsares instruktioner för hur du avvisar eller raderar cookies:

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Opera (engelska)
Safari, iPhone, iPad eller iPod Touch
Google Chrome Android

Vi värnar om din integritet

Det är viktigt för oss att du har förtroende för hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Vi följer alltid såväl dataskyddsförordningen (GDPR) och all annan lagstiftning som gäller hantering av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är:

 • namn
 • personnummer
 • postadress
 • e-postadress
 • fotografi (om personen på bilden går att identifiera eller är inköpt från bildbyrå eller liknande).

Vilka personuppgifter behandlar KNUT och varför?

 • Vid kontakt via kontaktformuläret eller e-post: E-postadress, namn och annan information som lämnats i meddelandet. Detta för att kunna besvara med relevant information.
 • Vid medlemskap i medlemsportalen:
  • Vid registrering som administratör, styrelsemedlem eller medlem så skapas en användare i hemsidans medlemsregister som sparas i hemsidans databas.
  • Namn: Vanliga medlemmars namn kan endast ses av inloggade administratörer och styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmar som angivit sina namn syns även för andra användare och även vanliga besökare på kartan för “Här finns vi“.
  • Användarnamn: Kan endast ses av inloggade administratörer och styrelsemedlemmar.
  • E-postadress: Kan endast ses av inloggade administratörer och styrelsemedlemmar.
  • Lösenord: Lagras krypterat i databasen. Ägare av hemsidan kan aldrig se lösenordet i klartext men kan vid behov hjälpa användaren att ändra till ett nytt.
  • Profilbild: Om det laddats upp av användaren. Kan endast ses av inloggade administratörer och styrelsemedlemmar.
  • Omslagsbild för profilen: Om det laddats upp av användaren. Kan endast ses av inloggade administratörer och styrelsemedlemmar.
  • Ort: Ifall en styrelsemedlem har angivit sin tillhörande ort så syns den för andra användare och även vanliga besökare på kartan för “Här finns vi“.
  • Kulturskoleengagemang: Ifall en styrelsemedlem har angivit en text om sitt kulturskoleengagemang, så syns den för andra användare och även vanliga besökare på kartan för “Här finns vi“.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Till vem kan KNUT lämna ut dina uppgifter?

KNUT kan lämna ut data om medlemmars kontaktuppgifter till teknisk partner för att kunna felsöka hemsidans funktionalitet. Som exempel skulle det kunna vara om en registrerad medlem kontaktar KNUT med problem på hemsidan och tekniker vid behov tar kontakt med medlemmen för mer information för att kunna återskapa och åtgärda problemet.

Ansvarig teknisk partner:

Thomas Design
Thomas Dahlquist
thomas@thomasdesign.se

Hur länge lagrar KNUT dina personuppgifter?

Uppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att KNUT ska kunna fullgöra de uppgifter som följer av dess verksamhet.

Vilka rättigheter har du?

 • Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Du kan dessutom begära att få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan begära rättelse om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.
 • Du kan också i vissa situationer begära överföring av personuppgifter eller begära begränsad behandling.
 • Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära radering av dina personuppgifter.
 • Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du gör en sådan invändning får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur gör jag för att få reda på vilka personuppgifter som behandlas?

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av KNUT ska du kontakta KNUT personuppgiftsansvarig på e-post Torgny Sandgren, generalsekreterare@kulturskoleradet.se

KNUT skickar ditt registerutdrag till din e-postadress.

Om du anser att KNUT behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du lämna klagomål till Datainspektionen:
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
tfn: 08–657 61 00