Medlemskap

En kan vara medlem i KNUT både som enskild individ och som organisation eller förening.

Individuellt medlemskap

Du som kan bli medlem i KNUT är mellan 0-25 år och är verksam inom Kulturskolan. För att ha möjlighet att åka på nationella träffar behöver medlemmen vara minst 15 år, styrelsen kan bevilja undantag.

Du som är över 25 år kan också bli medlem i KNUT om du delar föreningens värdegrund och vill engagera dig för dess syfte.

Organisationsmedlemskap

Institutioner och organisationer och som på något sätt är kopplade till Kulturskolan eller på annat sätt tjänar föreningens syfte kan ansöka om att bli organisationsmedlemmar i KNUT.
Exempelvis lokala elevföreningar och andra nätverk.

Medlemsavgift

Medlemmar betalar ingen medlemsavgift.

Utträde

För att utträda föreningen behöver medlemmen meddela detta till styrelsen skriftligen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Hur blir jag medlem?

Information kommer inom kort!