Om KNUT

Kulturskolans Nytänkande Ungas Talan (KNUT) är en rikstäckande ungdomsorganisation som registrerades som en ideell förening officiellt i mars 2023.

KNUT är unga kulturintresserade som växer upp på olika platser runt om i landet. Tillsammans vill vi göra skillnad i det stora och i det lilla – vi vill arbeta för barn och ungas möjligheter att få inflytande över frågor som gäller vår målgrupp. Vi träffas och talar om vad som behöver fixas runt om i våra kulturskolor och målet är att stärka denna satsning så att vi ska kunna växa, medverka i och påverka beslut som rör oss.

Vi tror att barn, unga och vuxna behöver arbeta tillsammans för att öka barn och ungas inflytande och här vill KNUT fungera som ett organ för att förmedla ungas röster inom Kulturskolan i Sverige. Vi vill representera unga och vi vill vara med i de beslutsfattade rummen. Istället för att vuxna sitter och gissar sig fram till vad vi behöver kan vi nu tala om det själva. Vi unga genomsyrar samhällets uppbyggnad och vi är ju i själva verket allas vår framtid. Så varför inte lyssna på oss redan nu och få reda på hur vi upplever vår omgivning så att vi, när det blir vår tur att styra, kan driva en positiv utveckling för kommande generationer. Att veta hur det känns att bli lyssnad på och få medverka i kulturlivet på alla nivåer är ett privilegium idag, men vi tycker att det ska vara en självklarhet för alla intresserade.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vi. Ge oss chansen att visa vad vi går för! Utan oss barn och unga finns varken kulturskola eller framtid – så gör det rätta och låt KNUT vara med! KNUT
är här för att stanna.

Edith, Louise & Evan. Foto: Jonas Gratzer